Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu truyền thống Trường THPT Gio Linh 40 năm xây dựng và trưởng thành
Cập nhật 07/10/2015 Lượt xem 3234

                HUYỆN ĐOÀN GIO LINH                             ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  

         ĐOÀN TRƯỜNG THPT GIO LINH                                               

                                                                              Gio Linh, ngày 27 tháng 9 năm 2015                                                                                                                                                                                                                                   

                Số: … /KH-ĐTN.

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức Cuộc thi tìm hiểu truyền thống Trường THPT Gio Linh

 40 năm xây dựng và trưởng thành.

 

             I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

            1. Mục đích

            - Cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục cho toàn bộ học sinh trường về lịch sử hình thành và phát triển, những thành tích mà trường THPT Gio Linh đã đạt được trong quá trình phát triển; qua đó khơi dậy lòng tự hào về truyền thống nhà trường trong toàn thể học sinh trường, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ tiếp nối truyền thống vẻ vang của nhà trường.

- Tạo không khí phấn khởi trong toàn trường, phát huy truyền thống nhà trường; đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt nhằm đưa trường THPT Gio Linh ngày càng phát triển.

            2. Yêu cầu

            - Cuộc thi phải được học sinh toàn trường hưởng ứng 100% và các bài dự thi đạt chất lượng cao.

- Các hoạt động tuyên truyền về nội dung cuộc thi phải được thực hiện xuyên suốt trong thời gian của cuộc thi dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng thu hút được sự quan tâm của toàn thể học sinh trường.

           II. THỂ LỆ CUỘC THI

1. Đối tượng thi

Đối tượng dự thi là toàn thể học sinh đang theo học tại trường THPT Gio Linh, các học sinh cũ của trường.

2. Yêu cầu về bài thi

           Cuộc thi với chủ đề tìm hiểu về “Truyền thống Trường THPT Gio Linh 40 năm xây dựng và trưởng thành”. Nội dung xoay quanh lịch sử hình thành và phát triển của trường THPT Gio Linh, các thành tích mà các cá nhân, tập thể trong nhà trường đạt được trong quá trình phát triển của nhà trường.

          - Người dự thi trả lời các câu hỏi và gửi bài thi bằng hình thức viết tay (không được sao chép giống nhau). Khuyến khích các bài dự thi có sử dụng hình ảnh để minh họa cho câu trả lời. Bài dự có thể kèm theo tranh ảnh, các hiện vật liên quan đến bài viết.

           - Bài dự thi phải được đóng thành tập, có bìa được trang trí thẩm mĩ, ngoài bìa cần ghi rõ họ tên, ngày sinh, lớp (hoặc đơn vị đang công tác). 

           - Bài dự thi gửi trực tiếp tại văn phòng Đoàn trường.

3. Thời gian:

- Viết bài: Từ 01/ 10/ 2015 – 01/ 11/ 2015.

- Nhận bài: Từ 01/ 11 – 04/ 11/ 2015.

- Trao giải: Vào đợt sơ kết phong trào thi đua 20/ 11/ 2015.

4. Giải thưởng

a) Giải tập thể 

Căn cứ vào số lượng và chất lượng bài dự thi tham gia BTC sẽ trao giải 3 giải tập thể mỗi giải 200.000đ cho các tập thể có thành tích cao. (Có số lượng ĐVTN tham gia 100%, bài thi chất lượng, có cá nhân đạt giải)

b) Giải cá nhân:

Căn cứ vào chất lượng bài dự thi BTC sẽ trao các giải:

01 giải nhất 400.000 đ. (kèm theo giấy khen của Hiệu trưởng)

04 giải nhì mỗi giải 200.000 đ. (kèm theo giấy khen của Hiệu trưởng)

05 giải ba mỗi giải 150.000 đ. (kèm theo giấy khen của Hiệu trưởng)

10 giải khuyến khích mỗi giải 50.000 đ.

           III. CÂU HỎI DỰ THI

          Câu 1. Trình bày khái quát về lịch sử thành lập Trường THPT Gio Linh.

          Câu 2: Kể tên các thế hệ học sinh cũ trở về giảng dạy, công tác tại Trường THPT Gio Linh và những học sinh cũ thành đạt trong các lĩnh vực như: chính trị, xã hội, nghiên cứu khoa học…..(Lưu ý nêu rõ họ tên, nơi làm việc, khóa học  ra trường nếu biết)

Câu 3. Trình bày quá trình xây dựng mái trường THPT Gio Linh trong những ngày đầu mới thành lập năm 1976? Nêu tên một học sinh đã hi sinh trong lần đi rà phá bom mìn để khai hoang phục hóa mảnh đất Gio Linh sau chiến tranh.

Câu 4: Trình bày những thành tựu tiêu biểu của nhà trường từ năm 2009 đến nay?

Câu 5: Nêu tên những học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, cấp quốc gia qua các thời kỳ từ năm 1976 đến nay? (Giải cấp quốc gia có thể tính từ giải khuyến khích, giải tỉnh tính từ giải nhất, nhì, ba)

Câu 6:  Cảm xúc, suy nghĩ của em về mái trường THPT Gio Linh thân yêu? Sau khi tốt nghiệp em dự định sẽ có những đóng góp gì cho nhà trường, cho quê hương đất nước? (Trình bày không quá 2 trang A4)

                        

            Lưu ý: Tất cả gợi ý, tài liệu tham khảo cho các câu trả lời được đăng tại trang web của trường tại địa chỉ: http://www.thpt-giolinh-quangtri.edu.vn/

            IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            1. Ban tổ chức

- Xây dựng thể lệ cuộc thi, bộ câu hỏi, gợi ý trả lời.

- Thành lập ban giám khảo cuộc thi.

- Tuyên truyền các nội dung về cuộc thi đến toàn thể cán bộ giao viên và học sinh.

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí để tổ chức cuộc thi.

- Chỉ đạo GVCN tuyên truyền và tổ chức cho học sinh lớp mình tham gia có hiệu quả.

2. Ban giám khảo

- Chấm bài, đề xuất các giải thưởng.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 40 năm xây dựng và trưởng thành của Trường THPT Gio Linh, BCH Đoàn trường trình chi ủy, BGH nhà trường đồng thời yêu cầu BCH các chi đoàn nghiêm túc triển khai.

Nơi nhận:

-         Chi ủy, BGH (b/c);

-         BCH 35 chi đoàn (t/h);

-         Lưu VP.

 
                                                                                            T/m BCH Đoàn trường


                                                                                           Bí thư

 

 

 

                                                                                   Hoàng Vũ Thuần

DS ủng hộ 40 năm thành lập trường

Họ tên: Các lớp 12A,12B,12C,12D,12E,12G,12I

Khóa: sinh khóa 1999-2002

Đóng góp: Ủng hộ 13 triệu đồng

Họ tên: Cựu học sinh khóa 1982-1985

Khóa:

Đóng góp: Ủng hộ 10 triệu đồng

Họ tên: Các lớp 12B,12D,12G,12K,12L,12M

Khóa: Kháo 2002-2005

Đóng góp: Ủng hộ 9.5 triệu đồng + 01 ti vi SAMSUNG 48inch + 01 lẵng hoa

Họ tên: Lớp 12A

Khóa: Khóa 1987 - 1990

Đóng góp: Ủng hộ 3 triệu đồng

Họ tên: Lớp 12A

Khóa: Khóa 2000-2003

Đóng góp: Ủng hộ 2 triệu đồng

Họ tên: Lớp 12H

Khóa: Khóa 1997-2000

Đóng góp: Ủng hộ 2 triệu đồng

Họ tên: Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2016-2017

Khóa:

Đóng góp: Ủng hộ 5.5 triệu đồng

Họ tên: Cựu học sinh khóa 1990-1993

Khóa:

Đóng góp: Tặng công trình điện chiếu sáng trị giá 30 triệu đồng

Họ tên: Nguyễn Đăng Minh Thành - 12D

Khóa: Khóa 2002 - 2005

Đóng góp: Ủng hộ 1 triệu đồng

Họ tên: Lớp 12E

Khóa: Khóa 1997-2000

Đóng góp: Ủng hộ 2 triệu đồng

Họ tên: Khóa 1988-1991

Khóa:

Đóng góp: Ủng hộ 10 triệu đồng

Họ tên: Khóa 1993 - 1996

Khóa:

Đóng góp: Ủng hộ 20 triệu

Họ tên: Khóa 1991 -1994

Khóa:

Đóng góp: Ủng hộ 10 triệu đồng

Họ tên: Lớp 12G

Khóa: Khóa 1997-2000

Đóng góp: Ủng hộ 2 triệu đồng

Họ tên: Lớp 12B

Khóa: Khóa 1998-2001

Đóng góp: Ủng hộ 3 triệu đồng

Họ tên: Cựu học sinh khóa 1992-1995

Khóa:

Đóng góp: Ủng hộ 2 triệu đồng

Họ tên: Lớp 12A

Khóa: Khóa 1992-1995

Đóng góp: Ungr hộ 4 triệu đồng

Họ tên: Lớp 12B

Khóa: Khóa 1986-1989

Đóng góp: Ủng hộ 3 triệu đồng

Họ tên: UBND xã Gio Mai

Khóa:

Đóng góp: Ủng hộ 500 nghìn đồng

Họ tên: Trung tâm CNTT-NN

Khóa:

Đóng góp: Ủng hộ 300 nghìn đồng

Họ tên: Hội phụ huynh lớp 11B5 năm học 2016-2017

Khóa:

Đóng góp: ủng hộ 300 nghìn đồng

Họ tên: Khóa 1993 - 1996

Khóa:

Đóng góp: Hổ trợ học bổng 10 triệu đồng

Họ tên: Lớp 12A

Khóa: Khóa 1992-1995

Đóng góp: Ủng hộ 4 triệu

Họ tên: Học sinh 1996 - 1999

Khóa:

Đóng góp: Ủng hộ 15 triệu đồng

Họ tên:

Khóa: Học sinh khóa 1996-1999

Đóng góp: Ủng hộ 15 triệu đồng

Họ tên:

Khóa: Học sinh khóa 1989-1992

Đóng góp: Ủng hộ 10 triệu đồng

Họ tên:

Khóa: Lớp 12E - Khóa 1999-2002

Đóng góp: Ủng hộ 5 triệu đồng

Họ tên: Lê Thanh Việt; Lê Ngọc Luân; Nguyễn Hoàng Lương

Khóa: Học sinh khóa 2001-2004

Đóng góp: Ủng hộ 2,5 triệu đồng

Họ tên: Lớp 12G

Khóa: Khóa 2003 2006

Đóng góp: Ủng hộ 3 triệu đồng

Họ tên: Gia đình Ông: Trần Úy

Khóa: Công trình sân khấu ngoài trời

Đóng góp: Trị giá 91 triệu đồng

Họ tên: Xưởng may đồng phục Tín Phát

Khóa:

Đóng góp: Ủng hộ 5 triệu đồng

Họ tên: Công ty cổ phần Thành An

Khóa: Học sinh khóa 02

Đóng góp: Ủng hộ 30 triệu đồng

Họ tên: Tập thể lớp 12A

Khóa: Khóa 1986 - 1989

Đóng góp: Ủng hộ 5 triệu đồng

Họ tên: Lớp 12C

Khóa: Khóa 1998 - 2001

Đóng góp: Ủng hộ 3 triệu đồng

Họ tên: Học sinh khóa 1995 - 1998

Khóa:

Đóng góp: Ủng hộ 15 triệu đồng

Họ tên: Khóa 1983-1986

Khóa:

Đóng góp: Ủng hộ 10 triệu đồng

Họ tên: Học sinh Lê Thanh Huyền

Khóa: Khóa 1995 -1998

Đóng góp: Ủng hộ 3 triệu đồng

Họ tên: Ngân hàng NN&PTNT Huyện Gio Linh

Khóa:

Đóng góp: Ủng hộ 2 triệu đồng

Họ tên: Lớp 12K

Khóa: Niên khóa 2003 -2006

Đóng góp: Ủng hộ 2 triệu đồng và cây cảnh

Họ tên: Phan Văn Nghi

Khóa: Lớp 12A / Khóa 1981-1984

Đóng góp: Ủng họ 5 triệu đồng

Họ tên: Lớp 12I

Khóa: Khóa 2002-2005

Đóng góp: Ủng hộ 2 triệu đồng và cây cảnh

Họ tên: Công ty Bảo Việt

Khóa:

Đóng góp: Ủng hộ 3 triệu đồng

Học sinh tiêu biểu

Họ tên: Nguyễn Văn Quý

Lớp: 12A1

Khóa: Năm học 2008-2009

Thành tích: Giải 3 cấp tỉnh Môn Tin học

Họ tên: Nguyễn Tiến Thịnh

Lớp:

Khóa: Năm học 2008-2009

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh môn Lịch sử

Họ tên: Trần Đức Xuân Hoàng

Lớp:

Khóa: Năm học 2007 -2008

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh môn Hóa học

Họ tên: Lê Anh Tuấn

Lớp:

Khóa: Năm học 2006-2007

Thành tích: Giải nhì cấp Tỉnh môn Thực hành Lý 11

Họ tên: Nguyễn Thị Mai Liên

Lớp:

Khóa: Năm học 2005-2006

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh môn Lịch sử

Họ tên: Nguyễn Văn Quốc

Lớp:

Khóa: Năm học 2005-2006

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh môn Địa lý

Họ tên: Trần Thị Quỳnh Trang

Lớp:

Khóa: Năm học 2004-2005

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh môn thực hành Sinh 11

Họ tên: Trương Công Trình

Lớp:

Khóa: Năm học 2004-2005

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh môn thực hành Hóa học 11

Họ tên: Trần Đức Nghĩa

Lớp:

Khóa: Năm học 2004-2005

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh môn thực hành lý 11

Họ tên: Lê Thị Vinh

Lớp:

Khóa: Năm học 2004-2005

Thành tích: Giải Nhì cấp Tỉnh môn Sinh học (thực hành 10)

Họ tên: Nguyễn Thị Lan Anh

Lớp:

Khóa: Năm học 2003 -2004

Thành tích: Giải nhất cấp Tỉnh môn vật lý (thực hành)

Họ tên: Phạm Minh Sự

Lớp:

Khóa: Năm học 2003 -2004

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh môn Hóa học(thực hành)

Họ tên: Lê Thị Vân

Lớp:

Khóa: Năm học 2002 -2003

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh môn Tiếng anh

Họ tên: Lê Anh Tuấn

Lớp:

Khóa: Năm học 2002 -2003

Thành tích: Giải nhất cấp Tỉnh môn Sinh học 10(thực hành)

Họ tên: Nguyễn Văn Hoài

Lớp:

Khóa: Năm học 2002 -2003

Thành tích: Giải Nhất cấp Tỉnh môn Vật lý(thực hành)

Họ tên: Hoàng Trần Thăng

Lớp:

Khóa: Năm học 2002 -2003

Thành tích: Giải nhì cấp Tỉnh môn Hóa học(thực hành)

Họ tên: Trương Khánh Duy

Lớp:

Khóa: Năm học 2001-2002

Thành tích: Giải Nhì cấp Tỉnh môn Vật lý(Thực hành)

Họ tên: Ngô Ngọc Nguyên

Lớp:

Khóa: Năm học 2000-2001

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh môn Vật lý

Họ tên: Trương Công Luân

Lớp:

Khóa: Năm học 2000-2001

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh môn Vật lý

Họ tên: Nguyễn Văn Hùng

Lớp:

Khóa: Năm học 1995-1996

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh môn Tiếng anh

Họ tên: Nguyễn Thị Nguyên

Lớp:

Khóa: Năm học 1996-1997

Thành tích: Giải nhì cấp Tỉnh môn Sinh học

Họ tên: Trần Đức Xuân Hương

Lớp:

Khóa: Năm học 1999-2000

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh môn Ngữ Văn

Họ tên: Lê Thị Huệ

Lớp:

Khóa: Năm học 1994-1995

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh môn Ngữ văn

Họ tên: Lê Thị Thu Hiền

Lớp:

Khóa: Năm học 1993-1994

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh môn Ngữ văn

Họ tên: Phan Thị Quyên

Lớp:

Khóa: Năm học 1992-1993

Thành tích: Giải nhất cấp Tỉnh môn Tiếng Anh Giải 3 cấp Tỉnh môn Ngữ văn

Họ tên: Nguyễn Hữu Trì

Lớp:

Khóa: Năm học 1990-1991

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh Môn Hóa học

Họ tên: Trần Minh

Lớp:

Khóa: Năm học 1990-1991

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh môn Hóa học

Họ tên: Nguyễn Văn Lành

Lớp:

Khóa: Năm học 1988-1989

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh môn Toán

Họ tên: Lê Văn Hùng

Lớp:

Khóa: Năm học 1988-1989

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh Môn Toán

Họ tên: Mai Hùng

Lớp:

Khóa: Năm học 1988-1989

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh Môn Toán

Họ tên: Trần Lành

Lớp:

Khóa: Năm học 1986 - 1987

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh môn Ngữ Văn

Họ tên: Dương Hoài My

Lớp: 12A1

Khóa: 2012-2015

Thành tích: Giải khuyến khích quốc gia môn Địa lý q

Họ tên: Nguyễn Thị Mỹ Liên

Lớp: 12C

Khóa: 2008-2011

Thành tích: Giải 3 quốc gia môn Địa lý

Họ tên: Lê Vĩnh Nam

Lớp:

Khóa: 1998 - 2000

Thành tích: Giải KK quốc gia Môn Vật lý lớp 11

Học sinh thành đạt

Họ tên: Nguyễn Đức Chính

Khóa:

Thông tin: Chủ Tịch UBND Tỉnh Quảng Trị

Họ tên: Lê Quang Chiến

Khóa:

Thông tin: Bí Thư Huyện Gio Linh

Họ tên: Phan Nghi

Khóa:

Thông tin: Phó Chủ Tịch UBND Huyện Gio Linh

Họ tên: Trần Lương Quang

Khóa:

Thông tin: Phó Chủ Tịch UBND Huyện Gio Linh

Họ tên: Nguyễn Văn Mật

Khóa:

Thông tin: Đại tá - CT: Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh Quảng Trị

Họ tên: Bùi Văn Phụng

Khóa:

Thông tin: Giám đốc sở tư pháp Bình Phước

Họ tên: Nguyễn Trọng Thắng

Khóa:

Thông tin: Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Kon Tum

Họ tên: Nguyễn Tài Tình

Khóa:

Thông tin: Thượng tá - Chỉ huy trưởng Quân sự Huyện Gio Linh

Họ tên: Trần Thanh

Khóa:

Thông tin: Tiến sĩ - Trưởng phòng đào tạo trường Đại học Đông Á- Đà Nẵng

Họ tên: Tiến sỹ Lê Xuân Miên

Khóa: 1976 - 1979

Thông tin: Đang công tác tại trường ĐH Quy Nhơn

Họ tên: Tiến sỹ Võ Xuân Hào

Khóa: 1979 - 1981

Thông tin: Đang công tác tại trường ĐH Quy Nhơn

Họ tên: Tiến sỹ Trần Hữu Tuyên

Khóa: 1982 - 1985

Thông tin: Đang công tác tại trường ĐH Khoa học Huế

Họ tên: Tiến sỹ Lê Đức Thạnh(Lê Thành)

Khóa: 1984 - 1987

Thông tin: Giám đốc công ty "Luraco Technologies,Inc" là một trong 50 công ty Châu Á phát triển nhanh nhất trên toàn quốc Hoa kỳ.

Họ tên: Tiến sỹ Trương Hữu Trì

Khóa: 1988 - 1991

Thông tin: Đang công tác tại trường ĐH Đà Nẵng

Họ tên: Tiến sỹ Lê Đức Huy(Kenvin Huy Lê)

Khóa: 1987 - 1990

Thông tin: Đang công tác tại trường ĐH UTAHoa Kỳ, thành viên hội Quang Học Quốc Tế...

Video

  • Đồng diễn khối 11 tại hội khỏe phù đổng Huyện Gio Linh

    Quảng trị

    Quảng Trị yêu thương

    Xem tiếp >>
  • THỜI TIẾT - TỶ GIÁ

    LIÊN KẾT WEBISTE