BÀI HỌC VỀ LÒNG DÂN, YÊN DÂN TRONG LỊCH SỬ
Cập nhật 31/10/2016 Lượt xem 856

          Khổng Tử (551TCN- 479TCN), nhà triết học Trung Quốc đề xướng ra học thuyết Nho giáo, một học thuyết chính trị có ảnh hưởng sâu rộng trên toàn thế giới.

          Tháng 5 năm 1921, trên tạp chí Cộng sản số 15 viết bằng tiếng Pháp, trong mục “Phong trào cộng sản quốc tế”, người cộng sản trẻ tuổi, Nguyễn Ái Quốc đã viết về Khổng Tử bằng tiếng Pháp: “Đức khổng Tử vĩ đại đã khởi xướng nền đại đồng và thuyết giáo quyền bình đẳng về của cải. Ngài nói tóm tắt: nền hòa bình trên thế giới chỉ nảy nở từ một nền đại đồng trong thiên hạ. Người ta không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng. Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên. Đã công bằng thì không nghèo, đã hòa mục thì không thiếu, lòng dân đã yên thì không sợ nghiêng đổ”. Đó là bài học về lòng dân, yên dân.

          Trong lịch sử Việt Nam, từ khi vua Hùng Vương dựng nước đến nay, bài học về lòng dân và sự yên dân vẫn còn nguyên giá trị lịch sử của nó. Từ thế kỉ thứ XIII, dưới thời Trần (1225 - 1400), nhân dân Đại Việt phải đương đầu với một thử thách hiểm nghèo: trong vòng 30 năm phải tiến hành ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên, một thế lực kẻ thù mạnh và hung bạo mà thế giới phải khiếp sợ vào thời điểm bấy giờ. Quân và dân nhà Trần dưới sự lãnh đạo của các vị vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Thái sư Trần Thủ Độ và hàng loạt vị tướng tài giỏi như Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Trần Nhật Duật, Phạm Ngũ Lão v.v..., đặc biệt là nhà quân sự thiên tài Quốc Công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, quân và dân Đại Việt đã đoàn kết một lòng, cầm vũ khí đứng lên chống giặc giữ nước làm nên những chiến công vang dội trong 3 lần chống quân xâm lược Mông - Nguyên 1258, 1285, 1287 - 1288, đặc biệt biệt là trận đại chiến trên sông Bạch Đằng 1288, làm cho kẻ thù phải bạt vía, kinh hồn từ bỏ mộng xâm lược Đại Việt.

          Sở dĩ nhà Trần lãnh đạo nhân dân đánh thắng quân xâm lược Nguyên - Mông là do nhà Trần có vua hiền, tướng tài, đoàn kết nội bộ và đặc biệt là sự đoàn kết trong nhân dân để chống xâm lược. Chung qui lại là nhà Trần được lòng dân, yên dân để xây dựng được khối đoàn kết toàn dân chống giặc, giữ nước, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc. Chính sau này, khi Quốc Công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn sắp mất (Trần Quốc Tuấn mất mùa thu tháng tám, ngày 20 năm Canh Tý 1300) vua Trần Anh Tông (1293-1314) đến thăm và hỏi: Nếu chẳng may Quốc Công mất, giặc phương Bắc lại sang xâm lược thì kế sách giữ nước làm sao? người đã trăng trối những lời tâm huyết, sâu sắc, đúng cho muôn đời: Thời bình phải khoan thư sức dân để làm kế sâu gốc bền rễ, đó là thượng sách giữ nước.

          Đến cuối thế kỉ XIV, khi nhà Trần suy vong, Tể tướng Hồ Quí Ly cướp ngôi nhà Trần. Năm 1400, nhà Hồ được thành lập. Cuộc cải cách của Hồ Quí Ly chưa đạt được kết quả mong muốn thì quân Minh ồ ạt tiến sang xâm lược nước ta. Nhà Hồ mặc dù có thành cao, hào sâu (thành Tây Đô - Thanh Hóa) nhưng cũng không cản được bước tiến của quân xâm lược. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ bị thất bại, nước ta rơi vào ách đô hộ của nhà Minh, cha con Hồ Quí Ly bị bắt đem về Trung Quốc. Chính Hồ Nguyên Trừng đã từng nói với Hồ Quí Ly - Cha mình: “Thần không ngại đánh, chỉ sợ lòng dân không theo mà thôi”. Nguyên nhân mất nước là nhà Hồ không được lòng dân.

          Năm 1858, khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta. Vua quan nhà Nguyễn đã không chăm lo, bồi dưỡng sức dân, không kết hợp được sức mạnh của dân tộc và thời đại, không cùng với nhân dân chống giặc giữ nước, kết quả nước ta phải rên xiết dưới ách đô hộ của thực dân hơn 80 năm...

          Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu 1930 với quan điểm cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, đặc biệt là lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã nhấn mạnh bài học lịch sử quan trọng được rút ra trong quá trình tìm đường cứu nước và đến với ánh sáng của lí luận chủ nghĩa Mác - Lênin “...Muốn cách mệnh thành công thì phải dân chúng (công - nông) làm gốc, phải có Đảng vững bền, phải bền gan, phải hy sinh, phải thống nhất. Nói tóm lại phải theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư và Lê-nin ” (Tác phẩm Đường Cách mệnh - Nguyễn Ái Quốc).

          Chúng ta có quyền tự hào một dân tộc nhỏ nhưng đã đánh thắng 2 đế quốc to là Pháp và Mỹ. Kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp 1954, với chiến thắng  Điện Biên Phủ lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu nó đã chứng minh một chân lí của thời đại: trong điều kiện thế giới ngày nay, một dân tộc đất không rộng, người không đông, nếu quyết tâm chiến đấu vì độc lập tự do, có đường lối chính trị, quân sự đúng đắn, được sự ủng hộ quốc tế, thì hoàn toàn có khả năng đánh bại mọi thế lực đế quốc hung bạo. Như vậy, đó là bài học vì dân, do dân của Đảng ta để làm nên sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

          Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với tư tưởng gần dân, trọng dân, vì dân và quan điểm cách mạng của thời đại dựa trên nguyên lí của chủ nghĩa Mác - Lênin, được đúc kết trong thời đại Hồ Chí Minh “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, hay “Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân”. Đảng ta đã không ngừng chăm lo bồi dưỡng sức dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân quanh Đảng để xây dựng Đảng vững bền, củng cố chế độ xã hội chủ nghĩa vững mạnh, nhất là trong tình hình bối cảnh quốc tế phức tạp hiện nay. 

    GV:  Nguyễn Thanh Sang


Các tin khác
Về đây, gọi “nắng”… (- Ngày cập nhật: 12/09/2016)
TIẾNG LÒNG TRI ÂN (- Ngày cập nhật: 31/08/2016)
KÝ ỨC THỜI GIAN (- Ngày cập nhật: 31/08/2016)
MỘT THỜI ĐỂ NHỚ (- Ngày cập nhật: 13/04/2016)
DUYÊN VỚI MỘT MÁI TRƯỜNG (- Ngày cập nhật: 31/08/2016)

DS ủng hộ 40 năm thành lập trường

Họ tên: Các lớp 12A,12B,12C,12D,12E,12G,12I

Khóa: sinh khóa 1999-2002

Đóng góp: Ủng hộ 13 triệu đồng

Họ tên: Cựu học sinh khóa 1982-1985

Khóa:

Đóng góp: Ủng hộ 10 triệu đồng

Họ tên: Các lớp 12B,12D,12G,12K,12L,12M

Khóa: Kháo 2002-2005

Đóng góp: Ủng hộ 9.5 triệu đồng + 01 ti vi SAMSUNG 48inch + 01 lẵng hoa

Họ tên: Lớp 12A

Khóa: Khóa 1987 - 1990

Đóng góp: Ủng hộ 3 triệu đồng

Họ tên: Lớp 12A

Khóa: Khóa 2000-2003

Đóng góp: Ủng hộ 2 triệu đồng

Họ tên: Lớp 12H

Khóa: Khóa 1997-2000

Đóng góp: Ủng hộ 2 triệu đồng

Họ tên: Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2016-2017

Khóa:

Đóng góp: Ủng hộ 5.5 triệu đồng

Họ tên: Cựu học sinh khóa 1990-1993

Khóa:

Đóng góp: Tặng công trình điện chiếu sáng trị giá 30 triệu đồng

Họ tên: Nguyễn Đăng Minh Thành - 12D

Khóa: Khóa 2002 - 2005

Đóng góp: Ủng hộ 1 triệu đồng

Họ tên: Lớp 12E

Khóa: Khóa 1997-2000

Đóng góp: Ủng hộ 2 triệu đồng

Họ tên: Khóa 1988-1991

Khóa:

Đóng góp: Ủng hộ 10 triệu đồng

Họ tên: Khóa 1993 - 1996

Khóa:

Đóng góp: Ủng hộ 20 triệu

Họ tên: Khóa 1991 -1994

Khóa:

Đóng góp: Ủng hộ 10 triệu đồng

Họ tên: Lớp 12G

Khóa: Khóa 1997-2000

Đóng góp: Ủng hộ 2 triệu đồng

Họ tên: Lớp 12B

Khóa: Khóa 1998-2001

Đóng góp: Ủng hộ 3 triệu đồng

Họ tên: Cựu học sinh khóa 1992-1995

Khóa:

Đóng góp: Ủng hộ 2 triệu đồng

Họ tên: Lớp 12A

Khóa: Khóa 1992-1995

Đóng góp: Ungr hộ 4 triệu đồng

Họ tên: Lớp 12B

Khóa: Khóa 1986-1989

Đóng góp: Ủng hộ 3 triệu đồng

Họ tên: UBND xã Gio Mai

Khóa:

Đóng góp: Ủng hộ 500 nghìn đồng

Họ tên: Trung tâm CNTT-NN

Khóa:

Đóng góp: Ủng hộ 300 nghìn đồng

Họ tên: Hội phụ huynh lớp 11B5 năm học 2016-2017

Khóa:

Đóng góp: ủng hộ 300 nghìn đồng

Họ tên: Khóa 1993 - 1996

Khóa:

Đóng góp: Hổ trợ học bổng 10 triệu đồng

Họ tên: Lớp 12A

Khóa: Khóa 1992-1995

Đóng góp: Ủng hộ 4 triệu

Họ tên: Học sinh 1996 - 1999

Khóa:

Đóng góp: Ủng hộ 15 triệu đồng

Họ tên:

Khóa: Học sinh khóa 1996-1999

Đóng góp: Ủng hộ 15 triệu đồng

Họ tên:

Khóa: Học sinh khóa 1989-1992

Đóng góp: Ủng hộ 10 triệu đồng

Họ tên:

Khóa: Lớp 12E - Khóa 1999-2002

Đóng góp: Ủng hộ 5 triệu đồng

Họ tên: Lê Thanh Việt; Lê Ngọc Luân; Nguyễn Hoàng Lương

Khóa: Học sinh khóa 2001-2004

Đóng góp: Ủng hộ 2,5 triệu đồng

Họ tên: Lớp 12G

Khóa: Khóa 2003 2006

Đóng góp: Ủng hộ 3 triệu đồng

Họ tên: Gia đình Ông: Trần Úy

Khóa: Công trình sân khấu ngoài trời

Đóng góp: Trị giá 91 triệu đồng

Họ tên: Xưởng may đồng phục Tín Phát

Khóa:

Đóng góp: Ủng hộ 5 triệu đồng

Họ tên: Công ty cổ phần Thành An

Khóa: Học sinh khóa 02

Đóng góp: Ủng hộ 30 triệu đồng

Họ tên: Tập thể lớp 12A

Khóa: Khóa 1986 - 1989

Đóng góp: Ủng hộ 5 triệu đồng

Họ tên: Lớp 12C

Khóa: Khóa 1998 - 2001

Đóng góp: Ủng hộ 3 triệu đồng

Họ tên: Học sinh khóa 1995 - 1998

Khóa:

Đóng góp: Ủng hộ 15 triệu đồng

Họ tên: Khóa 1983-1986

Khóa:

Đóng góp: Ủng hộ 10 triệu đồng

Họ tên: Học sinh Lê Thanh Huyền

Khóa: Khóa 1995 -1998

Đóng góp: Ủng hộ 3 triệu đồng

Họ tên: Ngân hàng NN&PTNT Huyện Gio Linh

Khóa:

Đóng góp: Ủng hộ 2 triệu đồng

Họ tên: Lớp 12K

Khóa: Niên khóa 2003 -2006

Đóng góp: Ủng hộ 2 triệu đồng và cây cảnh

Họ tên: Phan Văn Nghi

Khóa: Lớp 12A / Khóa 1981-1984

Đóng góp: Ủng họ 5 triệu đồng

Họ tên: Lớp 12I

Khóa: Khóa 2002-2005

Đóng góp: Ủng hộ 2 triệu đồng và cây cảnh

Họ tên: Công ty Bảo Việt

Khóa:

Đóng góp: Ủng hộ 3 triệu đồng

Học sinh tiêu biểu

Họ tên: Nguyễn Văn Quý

Lớp: 12A1

Khóa: Năm học 2008-2009

Thành tích: Giải 3 cấp tỉnh Môn Tin học

Họ tên: Nguyễn Tiến Thịnh

Lớp:

Khóa: Năm học 2008-2009

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh môn Lịch sử

Họ tên: Trần Đức Xuân Hoàng

Lớp:

Khóa: Năm học 2007 -2008

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh môn Hóa học

Họ tên: Lê Anh Tuấn

Lớp:

Khóa: Năm học 2006-2007

Thành tích: Giải nhì cấp Tỉnh môn Thực hành Lý 11

Họ tên: Nguyễn Thị Mai Liên

Lớp:

Khóa: Năm học 2005-2006

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh môn Lịch sử

Họ tên: Nguyễn Văn Quốc

Lớp:

Khóa: Năm học 2005-2006

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh môn Địa lý

Họ tên: Trần Thị Quỳnh Trang

Lớp:

Khóa: Năm học 2004-2005

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh môn thực hành Sinh 11

Họ tên: Trương Công Trình

Lớp:

Khóa: Năm học 2004-2005

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh môn thực hành Hóa học 11

Họ tên: Trần Đức Nghĩa

Lớp:

Khóa: Năm học 2004-2005

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh môn thực hành lý 11

Họ tên: Lê Thị Vinh

Lớp:

Khóa: Năm học 2004-2005

Thành tích: Giải Nhì cấp Tỉnh môn Sinh học (thực hành 10)

Họ tên: Nguyễn Thị Lan Anh

Lớp:

Khóa: Năm học 2003 -2004

Thành tích: Giải nhất cấp Tỉnh môn vật lý (thực hành)

Họ tên: Phạm Minh Sự

Lớp:

Khóa: Năm học 2003 -2004

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh môn Hóa học(thực hành)

Họ tên: Lê Thị Vân

Lớp:

Khóa: Năm học 2002 -2003

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh môn Tiếng anh

Họ tên: Lê Anh Tuấn

Lớp:

Khóa: Năm học 2002 -2003

Thành tích: Giải nhất cấp Tỉnh môn Sinh học 10(thực hành)

Họ tên: Nguyễn Văn Hoài

Lớp:

Khóa: Năm học 2002 -2003

Thành tích: Giải Nhất cấp Tỉnh môn Vật lý(thực hành)

Họ tên: Hoàng Trần Thăng

Lớp:

Khóa: Năm học 2002 -2003

Thành tích: Giải nhì cấp Tỉnh môn Hóa học(thực hành)

Họ tên: Trương Khánh Duy

Lớp:

Khóa: Năm học 2001-2002

Thành tích: Giải Nhì cấp Tỉnh môn Vật lý(Thực hành)

Họ tên: Ngô Ngọc Nguyên

Lớp:

Khóa: Năm học 2000-2001

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh môn Vật lý

Họ tên: Trương Công Luân

Lớp:

Khóa: Năm học 2000-2001

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh môn Vật lý

Họ tên: Nguyễn Văn Hùng

Lớp:

Khóa: Năm học 1995-1996

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh môn Tiếng anh

Họ tên: Nguyễn Thị Nguyên

Lớp:

Khóa: Năm học 1996-1997

Thành tích: Giải nhì cấp Tỉnh môn Sinh học

Họ tên: Trần Đức Xuân Hương

Lớp:

Khóa: Năm học 1999-2000

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh môn Ngữ Văn

Họ tên: Lê Thị Huệ

Lớp:

Khóa: Năm học 1994-1995

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh môn Ngữ văn

Họ tên: Lê Thị Thu Hiền

Lớp:

Khóa: Năm học 1993-1994

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh môn Ngữ văn

Họ tên: Phan Thị Quyên

Lớp:

Khóa: Năm học 1992-1993

Thành tích: Giải nhất cấp Tỉnh môn Tiếng Anh Giải 3 cấp Tỉnh môn Ngữ văn

Họ tên: Nguyễn Hữu Trì

Lớp:

Khóa: Năm học 1990-1991

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh Môn Hóa học

Họ tên: Trần Minh

Lớp:

Khóa: Năm học 1990-1991

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh môn Hóa học

Họ tên: Nguyễn Văn Lành

Lớp:

Khóa: Năm học 1988-1989

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh môn Toán

Họ tên: Lê Văn Hùng

Lớp:

Khóa: Năm học 1988-1989

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh Môn Toán

Họ tên: Mai Hùng

Lớp:

Khóa: Năm học 1988-1989

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh Môn Toán

Họ tên: Trần Lành

Lớp:

Khóa: Năm học 1986 - 1987

Thành tích: Giải 3 cấp Tỉnh môn Ngữ Văn

Họ tên: Dương Hoài My

Lớp: 12A1

Khóa: 2012-2015

Thành tích: Giải khuyến khích quốc gia môn Địa lý q

Họ tên: Nguyễn Thị Mỹ Liên

Lớp: 12C

Khóa: 2008-2011

Thành tích: Giải 3 quốc gia môn Địa lý

Họ tên: Lê Vĩnh Nam

Lớp:

Khóa: 1998 - 2000

Thành tích: Giải KK quốc gia Môn Vật lý lớp 11

Học sinh thành đạt

Họ tên: Nguyễn Đức Chính

Khóa:

Thông tin: Chủ Tịch UBND Tỉnh Quảng Trị

Họ tên: Lê Quang Chiến

Khóa:

Thông tin: Bí Thư Huyện Gio Linh

Họ tên: Phan Nghi

Khóa:

Thông tin: Phó Chủ Tịch UBND Huyện Gio Linh

Họ tên: Trần Lương Quang

Khóa:

Thông tin: Phó Chủ Tịch UBND Huyện Gio Linh

Họ tên: Nguyễn Văn Mật

Khóa:

Thông tin: Đại tá - CT: Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh Quảng Trị

Họ tên: Bùi Văn Phụng

Khóa:

Thông tin: Giám đốc sở tư pháp Bình Phước

Họ tên: Nguyễn Trọng Thắng

Khóa:

Thông tin: Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Kon Tum

Họ tên: Nguyễn Tài Tình

Khóa:

Thông tin: Thượng tá - Chỉ huy trưởng Quân sự Huyện Gio Linh

Họ tên: Trần Thanh

Khóa:

Thông tin: Tiến sĩ - Trưởng phòng đào tạo trường Đại học Đông Á- Đà Nẵng

Họ tên: Tiến sỹ Lê Xuân Miên

Khóa: 1976 - 1979

Thông tin: Đang công tác tại trường ĐH Quy Nhơn

Họ tên: Tiến sỹ Võ Xuân Hào

Khóa: 1979 - 1981

Thông tin: Đang công tác tại trường ĐH Quy Nhơn

Họ tên: Tiến sỹ Trần Hữu Tuyên

Khóa: 1982 - 1985

Thông tin: Đang công tác tại trường ĐH Khoa học Huế

Họ tên: Tiến sỹ Lê Đức Thạnh(Lê Thành)

Khóa: 1984 - 1987

Thông tin: Giám đốc công ty "Luraco Technologies,Inc" là một trong 50 công ty Châu Á phát triển nhanh nhất trên toàn quốc Hoa kỳ.

Họ tên: Tiến sỹ Trương Hữu Trì

Khóa: 1988 - 1991

Thông tin: Đang công tác tại trường ĐH Đà Nẵng

Họ tên: Tiến sỹ Lê Đức Huy(Kenvin Huy Lê)

Khóa: 1987 - 1990

Thông tin: Đang công tác tại trường ĐH UTAHoa Kỳ, thành viên hội Quang Học Quốc Tế...

Video

  • Đồng diễn khối 11 tại hội khỏe phù đổng Huyện Gio Linh

    Quảng trị

    Quảng Trị yêu thương

    Xem tiếp >>
  • THỜI TIẾT - TỶ GIÁ

    LIÊN KẾT WEBISTE