TRA CỨU VĂN BẢN
Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
12
Số trang:
select
 15 items in 2 pages
Số 2122/UBND-VX 11/09/2015 QĐ UBND Tỉnh về tuyển sinh năm 2015-2016 Tải về
Số:323 /KH -THPT 24/09/2015 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Tải về
Số: 86/2015/NĐ-CP 02/10/2015 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 Tải về
Số: 85/2015/NĐ-CP 01/10/2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ Tải về
85/2015/NĐ-CP 01/10/2015 Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ Tải về
113/2015/NĐ-CP 11/09/2015 Quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập Tải về
16/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập Tải về
43/2006/NĐ-CP 25/04/2006 Nghị định quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập Tải về
4304/BGDĐT-GDTH 31/08/2016 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2016-2017 Tải về
40/2014/QĐ-UBND 16/10/2014 Ban hành Quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình Tải về